Krisberedskap

Då och då blir vi påminda om hur viktigt det är att ha en viss beredskap för att olyckor och kriser kan inträffa. Det kan vara en storm som gör att vi blir strömlösa eller kraftigt regn som orsakar översvämning i våra hem.

Det längre strömavbrottet kan även påverka tryggheten för äldre som har internetbaserade trygghetslarm eller våra möjligheter att få tillgång till pengar och betalsystem så att vi inte kan handla mat i affären.

I takt med att samhället utvecklas och förändras, ändras även hoten och riskerna i samhället. Det ser vi exempelvis genom allt mer återkommande extrema väderhändelser i form av mycket regn eller längre torrperioder.

Det finns även verksamheter som hanterar farliga ämnen. Säkerhetskraven kring dessa är höga för vi som bor och vistas i området ska kunna vara trygga. Vilka verksamheter med så kallad farlig verksamhet som finns i ditt område kan du läsa mer om under rubriken ”Farliga verksamheter”, även kallade Sevesoverksamheter.

Många verksamheter har även blivit mer beroende av varandra. Detta innebär i sin tur att samhällets sårbarhet blivit större. En allvarlig händelse i en sektor kan omedelbart påverka andra verksamheter.

Krisberedskap handlar om att ta hantera det oväntade. Viss krisberedskap ansvarar samhället för, det vill säga din kommun eller vi på räddningstjänsten, men mycket måste vi som privatpersoner själva ansvara för. Ju bättre förberedd du är, desto längre och bättre klarar du dig.

Information hos krisinformation.se

Känner du till att du kan få information om kriser via krisinformation.se? Detta är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser, både före, under och efter krisen.

Krisinformation.se finns även på Facebook och Twitter så följ dem gärna där. Då får du information direkt när några kriser inträffar.

Nyfiken på krisinformation.se? Här hittar du mer information: krisinformation.se

113 13 – telefonnummer vid olyckor och kriser

Det finns även ett nationellt telefonnummer du kan ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.

Numret hanteras av SOS Alarm och myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer förser 113 13 med korrekt information så att du som behöver den kan vara säker på att informationen stämmer.

Nyfiken på 113 13? Här hittar du mer information: SOS Alarm 113 13

Om krisen kommer