Elda utomhus

Varje vår får vi rycka ut och släcka gräs-, vass- och skogsbränder som har spridit sig. Ibland beror det på att man eldat vid olämpligt väder eller att säkerhetsutrustning saknats. En liten eld kan nämligen snabbt bli en stor brand om man inte är förberedd. Ibland uppstår bränder vid blixtnedslag.

Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall, är grundregeln att det inte är tillåtet inom tätbebyggt (detaljplanerat) område. Dessutom skiljer sig kommunerna åt när det gäller bestämmelser kring eldning (se längre ner på denna sida). Om du ska elda utanför tätbebyggt område, är det viktigt att du är mycket försiktig. Och gör det aldrig ensam. Tänk även på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt så att inte vinden gör att du tappar kontrollen över elden.

Se till att ha släckutrustning tillgängligt, exempelvis krattor och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma oss om du skulle behöva. Elda enbart när det är ljust ute och inte efter att det blivit mörkt eller innan det ljusnat. Eldar du när det är mörkt ute kan din brasa synas på långt håll och få oroliga grannar att larma oss i onödan.

color-red

Ska du elda? Hör av dig till oss!

Du får generellt sett inte elda inom tätbebyggt (detaljplanerat) område.

Om du ska elda (utanför tätbebyggt område), kontrollera då först att din kommun tillåter eldning där du bor. Om det är okej, kontakta oss på räddningstjänsten genom att fylla i formuläret, som du hittar via länken nedan.

På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Ska du elda? Anmäl det här.

Länk till anmälan om eldning.

Var extra försiktig med våreldningen!

Tänk på att gräs som finns kvar sen förra året kan vara mycket torrt, även om marken är både kall och blöt. Elden kan ta sig väldigt fort om du eldar fjolårsgräs, så chansa aldrig – och elda aldrig ensam!

Tillstånd för offentliga brasor

Vid offentliga tillställningar, exempelvis majbrasor, ska du ha tillstånd från Polisen. Du behöver däremot inte anmäla brasan till oss. Eldning sker dock alltid under ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte.

Tänk på vindriktningen så att du inte stör dina grannar, det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannar och miljö.

Tänk också på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten i onödan.

Om du störs av någon annan som eldar så ta kontakt med den som eldar och försök lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning

Släckutrustning till hands

Se till att ha släckutrustning tillgängligt, exempelvis kratta och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten om det skulle behövas.

Elda inte vid blåst

Blåser det kraftigt bör du inte elda eftersom vinden gör att branden kan sprida sig fort. Har det varit en lång period utan regn kan det vara torrt i skog och mark. Du kan kontrollera aktuell brandrisk hos SMHI:
SMHI Brandrisk
Är det över tre i brandrisk bör du inte elda.

Till Polisen och tillstånd för offentlig brasa:
Polisen tillstånd

Här finns fler tips om du ska arrangera en majbrasa

Eldning inom kommunen och eldningsförbud

Varje kommun har regler för vad som gäller kring eldning inom kommunen. Här har vi sammanställt lite information för de kommuner vi ansvarar för, det vill säga Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. På kommunernas webbplatser hittar du mer information.

Din kommun kan i enstaka fall, när brandrisken är extremt hög, införa eldningsförbud. Vid eldningsförbud får du inte elda utomhus så länge som eldningsförbudet finns. Information om eldningsförbud meddelas via lokalmedia och kommunernas webbplatser.

Dispens vid eldningsförbud

Råder det eldningsförbud och du vill få dispens från detta, kanske beroende på ett länge planerat evenemang, ska du vända dig till den kommun eller länsstyrelse som har utfärdat eldningsförbudet.

Elda i Norrköpings kommun

I Norrköpings kommun är det under vår- och höstmånaderna mars, april, maj samt september, oktober, november – förbjudet att elda torrt ris, löv, grenar och liknande inom område med områdesbestämmelser eller detaljplan.

Läs mer här på Norrköpings kommuns hemsida

Elda i Linköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommun

I dessa kommuner finns inget generellt eldningsförbud liknande det som gäller under vår och höst i Norrköping. Det är upp till den som tänker elda att avgöra om det är säkert. Däremot avråder kommunen från att elda i tätbebyggda områden för att undvika att röklukt sprids till grannar då röken lätt sugs in i husens ventilation.

Läs mer om eldning under respektive kommun:

Elda i Söderköpings kommun

I Söderköping finns en föreskrift angående eldning utomhus; ”Söderköpings kommuns föreskrifter om förbud mot eldning utomhus”. Inom rödmarkerat område på bilden nedan finns ett generellt eldningsförbud.

Det är inte heller tillåtet att elda i Söderköpings kommun när det är mörkt ute eller då brandriskprognosen är 4, 5 eller 5 E.

Läs mer på Söderköpings kommuns hemsida här

soderkopingeldforbud