Elda utomhus

Varje vår får vi rycka ut och släcka gräs-, vass- och skogsbränder som har spridit sig. Ibland uppstår bränder vid blixtnedslag. Ibland beror det på att man eldat vid olämpligt väder eller att säkerhetsutrustning saknats. En liten eld kan nämligen snabbt bli en stor brand om man inte är förberedd.

Förbjudet att elda trädgårds- och parkavfall
Sedan januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgård- och parkavfall utan tillstånd. Om du planerar eldning i privat regi och på din egen tomt, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för att söka dispens, och för att få reda på vad som gäller hos dig.

Trädgårds- eller parkavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårds- eller parkavfall.

Dispens för påsk- eller valborgsmässobrasa?
Sedan januari 2024 så är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. För en påsk- och valborgsmässobrasa finns möjligheter att få dispens. Dispens söker du från miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Tillstånd för offentlig brasa får du från Polisen
Du måste ha tillstånd från Polisen för att få anordna en valborgsmässoeld om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats. Polisen, tillståndsenheten, beviljar tillstånd. Du söker även tillstånd för fyrverkeri hos Polisen.

Får jag tända en brasa för att exempelvis grilla?
Ja, du får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte handlar om att göra sig av med avfall.

Är syftet att laga mat så får du göra det även i en grill, tunna eller liknande. Men du får bara elda om det kan ske på ett säkert sätt och det inte finns risk för att elden sprider sig eller att röken stör andra människor.

color-red

Har du fått tillstånd och ska elda? Anmäl det hos!

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten i din kommun för att säkerställa att du får elda. När du har de tillstånd som krävs vill vi att du anmäler att du ska elda till oss.

På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Ska du elda? Anmäl det här.

Länk till anmälan om eldning.

När du har tillstånd att elda

Tänk på vindriktningen så att du inte stör dina grannar, det är alltid den som eldar som har ansvar för att eldningen inte orsakar problem för grannar och miljö.

Elda enbart när det är ljust ute och inte efter att det blivit mörkt eller innan det ljusnat. Eldar du när det är mörkt ute kan din brasa synas på långt håll och få oroliga grannar att larma oss i onödan.

Om du störs av någon annan som eldar så ta kontakt med den som eldar och försök lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens vänder du dig till din kommuns miljöförvaltning

Släckutrustning till hands

Se till att ha släckutrustning tillgängligt, exempelvis kratta och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten om det skulle behövas.

Elda inte vid blåst

Blåser det kraftigt bör du inte elda eftersom vinden gör att branden kan sprida sig fort. Har det varit en lång period utan regn kan det vara torrt i skog och mark. Du kan kontrollera aktuell brandrisk hos SMHI:

SMHI Brandrisk
Är det över tre i brandrisk bör du inte elda.

Till Polisen och tillstånd för offentlig brasa:
Polisen tillstånd

Här finns fler tips om du ska arrangera en majbrasa

Brandrisk ute

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner.

Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

SMHIs rapporter om brandrisk

SMHIs information om brandrisk.

Är det över nivå tre i brandrisk bör du inte elda. Håll även koll på eventuella eldningsförbud.