Hjälp på väg för yrkesförare

color-red

Begränsat kursutbud på grund av corona

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland vill som organisation vara med och bidra till att coronaviruset, covid-19, ska få så långsam smittspridning som möjligt i vår region. Därför genomför vi nu begränsat med utbildningar.

Vi har valt att endast genomföra utbildningar som kan ha en samhällspåverkan över en längre tid.
Just nu genomför därför vi endast Heta-Arbeten utbildningar.

Samhällsläget runt covid-19 ändras hela tiden så kontakta gärna våra bokningsansvariga om ni har frågor som berör er organisations utbildningsplanering: utbildningar@rtog.se eller 010- 480 41 04.

Kursen vänder sig till alla som har vägen som arbetsplats. Utbildningen uppfyller Trafikverkets krav och deltagarna lär sig bland annat Första hjälpen i samband med trafikolycka.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna varna, larma, ge Första hjälpen samt släcka bränder på en olyckplats.

Kursinnehåll

 • Om trafikolyckors uppkomst och förebyggande åtgärder
 • Olycksstatistik
 • Första hjälpen
 • Psykisk första hjälp
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Livsfarligt läge
 • Livräddande första hjälp, larmning, prioritering av skadade
 • Bedöma läget och initiala åtgärder
 • Farligt gods
 • Brandrisker i trafiken
 • Brandkunskap
 • Handhavande av handbrandsläckare
 • Praktisk övning

Omfattning

Kursen omfattar en heldag.

Anmälan

Ring oss på telefon 010-480 41 04.

Det går också bra att mejla på susanne.palmgren[at]rtog.se