Hjälp på väg för yrkesförare

Kursen vänder sig till alla som har vägen som arbetsplats. Utbildningen uppfyller Trafikverkets krav och deltagarna lär sig bland annat Första hjälpen i samband med trafikolycka.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna varna, larma, ge Första hjälpen samt släcka bränder på en olyckplats.

Kursinnehåll

 • Om trafikolyckors uppkomst och förebyggande åtgärder
 • Olycksstatistik
 • Första hjälpen
 • Psykisk första hjälp
 • Organisera och agera på en olycksplats
 • Livsfarligt läge
 • Livräddande första hjälp, larmning, prioritering av skadade
 • Bedöma läget och initiala åtgärder
 • Farligt gods
 • Brandrisker i trafiken
 • Brandkunskap
 • Handhavande av handbrandsläckare
 • Praktisk övning

Omfattning

Kursen omfattar en heldag.

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se