Brandombud

color-red

Begränsat kursutbud på grund av corona

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland vill som organisation vara med och bidra till att coronaviruset, covid-19, ska få så långsam smittspridning som möjligt i vår region. Därför genomför vi nu begränsat med utbildningar.

Vi har valt att endast genomföra utbildningar som kan ha en samhällspåverkan över en längre tid.
Just nu genomför därför vi endast Heta-Arbeten utbildningar.

Samhällsläget runt covid-19 ändras hela tiden så kontakta gärna våra bokningsansvariga om ni har frågor som berör er organisations utbildningsplanering: utbildningar@rtog.se eller 010- 480 41 04.

Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på arbetsplatser inom kommunen till exempel skola/förskola, vård och omsorg.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna fullgöra sin roll som brandombud på sin arbetsplats genom att veta hur man förebygger brand och hur man ingriper på rätt sätt om en brand trots allt skulle inträffa.

Deltagarna skall också ges förutsättningar för att kunna bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Grundläggande brandkunskap
  • Anlagd brand
  • Praktiska släckövningar

Omfattning

Kursen omfattar två dagar mellan 08:30-16.00

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 04.

Det går också bra att mejla på susanne.palmgren[at]rtog.se