Brandombud för dig som chef eller medarbetare

Kursen vänder sig till dig som är chef  eller medarbetare för brandskyddsarbetet inom kommunen till exempel skola/förskola vård och omsorg.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna fullgöra sin roll som brandombud på sin arbetsplats genom att veta hur man förebygger brand och hur man ingriper på rätt sätt om en brand trots allt skulle inträffa.

Deltagarna skall också ges förutsättningar för att kunna bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Grundläggande brandkunskap
  • Anlagd brand
  • Praktiska släckövningar

Omfattning

Kursen omfattar två dagar mellan 08:30-16.00

Till dig som är chef

Du som chef bär det yttersta ansvaret för frågor om brandsäkerhet. Därför är det extra viktigt att även du går denna utbildning. Som chef har du möjligheten att välja att vara med på en dag av totalt två för att få den grundläggande kunskapen och på så sätt kunna stötta utsedda brandombud på din arbetsplats.

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se