Brandombud

Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på arbetsplatser inom kommunen till exempel skola/förskola, vård och omsorg.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna fullgöra sin roll som brandombud på sin arbetsplats genom att veta hur man förebygger brand och hur man ingriper på rätt sätt om en brand trots allt skulle inträffa.

Deltagarna skall också ges förutsättningar för att kunna bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Grundläggande brandkunskap
  • Anlagd brand
  • Praktiska släckövningar

Omfattning

Kursen omfattar två dagar mellan 08:30-16.00

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se