Hjärt- och lungräddning

Varje år dör ca 15 000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i hjärt- lungräddning (HLR) kan bidra till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få. I utbildningen ingår också information om hur du använder en hjärtstartare

Målsättning

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- lungräddning och alarmering. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Kursinnehåll

  • HLR 30:2
  • Hjärtstartare
  • Luftvägsstopp
  • Alarmering

Omfattning

Två timmars teori och praktik

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se