Don’t drink and drive

I samverkan med Linköpings och Norrköpings kommuner deltar vi i arrangemanget Don’t drink & drive. Syftet med detta arrangemang är att få ungdomar att avstå från att köra, eller åka med någon som är, alkohol- eller drogpåverkad.

Vår roll är att berätta om hur vi arbetar vid en trafikolycka och att dela med oss av våra erfarenheter från olyckor där alkohol- eller drogpåverkade personer varit inblandade.

I både Linköping och Norrköping arrangeras Don’t drink & drive på hösten. I Linköpings kommun har även namnet Fullt fokus börjat användas för arrangemanget.

Förutom oss finns även Polisen, ambulansen, kyrkan och kommunen med i arrangemanget. Bakom Don’t drink & drive står Trafikverket och här hittar du mer information:

Don’t drink & drive