Brandingenjör

Ett av våra yrken är brandingenjör. För att bli brandingenjör läser du i Lund eller Luleå. Programmen är på 210 poäng. För att även få behörigheten att jobba som räddningsledare behöver du dessutom gå MSB:s påbyggnadsutbildning på ett år. Denna utbildning finns i Revinge utanför Lund.

Som brandingenjör är du vår expert på risker av olika slag. Du kan arbeta såväl med förebyggande frågor som med insatsrelaterade frågor. I det förebyggande arbetet kan arbetet bestå av risk- och sårbarhetsanalyser, tillsyn, utbildning eller information till allmänheten.

Insatsrelaterade frågor kan handla om insatsplanering, utbildning av egen personal eller lednings- och samverkansfrågor. Har du dessutom gått MSB:s påbyggnadsutbildning för brandingenjörer, kan du arbeta som befäl vid räddningsinsatser.

Utveckling hos oss

Eftersom samhällets risker blir fler och mer komplexa, kommer det alltid finnas ett behov av brandingenjörer i räddningstjänsten, såväl killar som tjejer. Som brandingenjör finns goda karriärmöjligheter, och nästan alla högre chefer inom räddningstjänsten har brandingenjörsutbildning. Dessutom är brandingenjörer med erfarenhet från kommunal räddningstjänst ofta eftertraktade på den privata sidan, för den som skulle vilja byta yrkesbana.

color-grey