Första hjälpen, inklusive hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare

Kunskap om Första hjälpen kan rädda liv! När en olycka händer är man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt från civilisationen. De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur allvarliga följderna blir och den skadades chanser att överleva. Det är därför viktigt att man kan organisera och agera på en olycksplats.

Kursen riktar sig till alla företag, organisationer och föreningar.

Målsättning

Kursdeltagaren ska efter kursen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren vet vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulans kommer.

Kursinnehåll

  • Livsfarligt läge
  • Säkerställa fria luftvägar
  • Stoppa blödningar
  • Häva cirkulationssvikt
  • Akut sjukdom
  • Hjärt-lungräddning 30:2
  • Luftvägsstopp
  • Information om hjärtstartare

Omfattning

Kursen är på 3,5 timmar.

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se