Förebygga fallolyckor

Varje år drabbas många människor av skador beroende på olyckor i sina hem. Med kunskap kan du som fastighetsägare enkelt bidra till att en stor del av dessa olyckor inte drabbar dina hyresgäster.

Riskerna för att råka ut för fallolyckor ökar med stigande ålder. Mer än åtta av tio fallolyckor drabbar personer över 65 år och varje år söker cirka 115 000 äldre personer vård efter att ha fallit. Över 46 000 vårdas årligen på sjukhus efter att de råkat ut för en fallolycka. Det finns med andra ord stor anledningar till att skapa så säkra hem och allmänna utrymmen som möjligt.

Tips till dig som fastighetsägare:

  • Trösklar är lätta att snubbla på. Om de är ett hinder – se till att ta bort dem.
  • Bona inte golven.
  • Se till att allmänbelysningen i gemensamhetsutrymmen är god.
  • Se till att badrumsgolvet är halkfritt. Handtag i väggen vid badkar/dusch gör det lättare att hålla balansen.
  • Se till att det finns förvaringsmöjligheter för rollatorer, stavar och rullstolar i anslutning till entrén.
  • Entrén ska ha god belysning.
  • Trapporna ska ha ledstång.
  • Gångvägar och trottoarer ska vara ordentligt sandade vid halka – och vara utan hål och uppstickande plattor.