Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!

Där andra ser äventyr, ser vi risker.

Närmare en tredjedel av alla som drunknar varje år har alkohol i kroppen. Majoriteten av dem är män.

Rädda ett liv

Larmet går

Se alla larm