Välkommen till Räddningstjänsten Östra Götaland!

Glömd spis är den vanligaste orsaken till brand.

Vet du vad du ska göra om det börjar brinna hos dig?

Det vill jag lära mig mer om!

Larmet går

Se alla larm