Våra skolutbildningar

En av våra viktigaste målgrupper är barn och ungdomar i skolåldern. Genom att ge dem rätt kunskap och utbildning tidigt i deras liv, hoppas vi att de kan påverka både sina omgivningar och sina egna liv så att de slipper råka ut för skador.

För att få träffa så många barn och ungdomar som möjligt erbjuder vi utbildning till barn och ungdomar i förskole-, 4- samt 7-klass och på gymnasiet. I och med att vi träffar dem flera gånger under skoltiden byggs deras kunskap upp gradvis. Vår förhoppning är även att barnen och ungdomarna ska få en trygghet i att agera om något händer men även att de ska vara medvetna om vilka risker som finns i vardagen så att de undviker olyckor.

Våra utbildningar anpassas efter aktuell ålder och fokus läggs på frågor som är riskfaktorer i just den åldern, exempelvis anlagd brand i årskurs 4 och att vara nykter i trafiken i gymnasiet.

Men, det är inte bara kunskap i säkerhetsfrågor som är viktiga för oss. Vi ser även träffarna som ett värdefullt sätt för oss att skapa goda relationer med barn och ungdomar samt att skapa ett ökat intresse för våra yrken bland såväl tjejer som killar.

För att verkligen vara säkra på att våra utbildningar håller hög kvalitet, gör vi utvärderingar där både elever och lärare får säga vad man tycker om utbildningen.