Samverkan och utveckling

Här presenterar vi olika större samverkansprojekt som vi deltar i eller är med och finansierar.

color-yellow

Project OIL SPILL

Project OIL SPILL är ett EU-finansierat projekt vars främsta mål är att stärka kapaciteten när det gäller kustnära oljeutsläpp i Östersjön. Detta ska göras genom att förstärka de strukturer som projektdeltagarna har kring samverkan, metoder och kompetens. Projektet håller på fram till 2021, och när vi medverkar vid någon särskild aktivitet kopplad till projektet, kan du läsa mer om det på denna sida, samt på projektets webbsida:

Project OIL SPILL

Här kan du även ta del av den folder som projektet tagit fram på svenska:
Folder om Oil spill (på svenska)

The focus of the OIL SPILL project is to strengthen the oil spill response capability in the Baltic Sea Region (BSR) by enhancing cooperation structures, procedures and skills between and within the relevant stakeholders.

The Project will continue until 2021, and when we participate in any particular activity linked to the project, you will be able to read more about it on this page, as well as on the project’s website:

Project OIL SPILL

Vi övade oljeläckage i Gryts skärgård

Den 12 november övade vi, tillsammans med Kustbevakningen och biologer från Valdemarsviks miljökontor och Försvarsmakten, i Gryts skärgård. Scenariot var ett utsläpp av diesel och utmaningen vi fick var att snabbt fånga upp (den fiktiva) oljan med (högst verkliga) länsar för att värna kustmiljön. Eftersom övningen samtidigt var en del av EU-projektet Oil spill, hade vi även gäster från Finland, Danmark och Litauen.

– Det blev en bra övning. Särskilt bra var vår samverkan med kustbevakningen och kommunen och att få möjlighet att arbeta ihop med Gryts brandvärn, säger Samuel Andersson som var övningsledare.

color-yellow

Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade

Detta projekt har pågått mellan 2018 och 2019 och varit finansierat av Brandforsk.

”Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer, en grupp som också utgör den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek.”

Vår roll har varit att delta i en referensgrupp för att få in räddningstjänstperspektivet.

Läs rapporten i sin helhet här:

Bostadsbränder och äldre personer (länk till pdf hos brandskyddsforeningen.se)