Särskilt riskutsatta

Bland de som dör i brand är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Befolkningen blir allt äldre, vilket i sin tur bidrar till att andelen särskilt riskutsatta ökar.

Samhällets inriktning är dessutom att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, med den hjälp och stöd som behövs.

Bostadens grundskydd räcker för de flesta, men inte för alla. Grundskyddet bygger nämligen på att den boende själv kan uppfatta en brand och utrymma. Om alla med svårigheter ges ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas.

Läs mer