Särskilt riskutsatta

För de flesta är grundläggande brandskydd tillräckligt, men för personer som är riskutsatta behöver brandskyddet ofta förstärkas. Här får du information om vem som kan vara extra utsatt och vad man kan göra för att stärka brandskyddet. 

Runt 100 personer avlider i bostadsbränder varje år och omkring tre gånger så många skadas så allvarligt att de behöver läggas in på sjukhus. Risken att dö är inte jämnt fördelad i befolkningen utan uppvisar tydliga skillnader, framförallt beroende på ålder och social utsatthet.

Bostadsbränder är mycket vanliga och ligger bakom cirka 80 procent av alla dödsfall kopplade till bränder varje år. Av de som råkar illa ut, så är äldre personer samt människor med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Det är därför viktigt att öka medvetenheten om vilka som är särskilt utsatta och höja kunskapen om hur man får en trygg och säker hemmiljö. Genom forskning vet vi till exempel att rökning orsakar nästan en tredjedel av dödsbränderna och att en annan vanlig orsak är brand i anslutning till spisen. Vid en majoritet av dödsbränderna saknas fungerande brandvarnare.

Test med 3 frågor

Är du eller någon i din närhet särskilt riskutsatt?