Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor söka tillstånd för detta. Den som använder brandfarlig vara över den tillståndspliktiga mängden (MSBFS 2013:3, se tabell nedan) i någon av våra kommuner (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik eller Åtvidaberg) ska göra en tillståndsansökan till oss.

I MSB:s nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor hittar du mer information:
MSBFS 2013:3

color-yellow

Tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara

Yrkesmässig publik verksamhet:

Brandfarliga gaser:

Inomhus: 2 liter
Utomhus: 60 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C:

100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C:

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus:

Brandfarliga gaser:

250 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

500 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C:

500 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C:

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus:

Brandfarliga gaser:

1000 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

3 000 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C:

3 000 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C:

50 000 liter

Icke yrkesmässig hantering:

Brandfarliga gaser:

Gasol: 60 liter
Andra gaser: 10 liter

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler:

100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C:

100 liter

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C:

10 000 liter

Här hittar du ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller för den sökta mängden samt på den fastighet där hanteringen sker. Det innebär att om det sker förändringar i verksamheten eller om verksamheten flyttar så ska räddningstjänsten meddelas. En avgift tas ut för handläggningen av tillstånden som är kopplad till den tid det tar för räddningstjänsten att handlägga tillstånden.

Här hittar du taxan

Tillståndstider

Tillståndstiderna ges generellt för 5 år för alla verksamheter. Mindre variationer förekommer.

Föreståndare

Föreståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter och allmänna råd som finns för hanteringen.

Det är föreståndarens skyldighet att avbryta hanteringen av brandfarliga varor när den inte sker på ett säkert sätt. Föreståndaren har även skyldighet att informera samtliga på arbetsplatsen om hanteringen och vilka risker den medför.

Tillståndshavaren har skyldighet att se till att föreståndaren har den utbildning och befogenhet som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Tillståndshavaren har även skyldighet att informera alla på arbetsplatsen om vem som är föreståndare och vilka uppgifter som är kopplade till den befattningen.

Tillsyn

Vid all hantering av brandfarlig vara kan vi komma att göra en tillsyn av hanteringen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den planerade tillsynen styrs av tillsynsplanen. Vid tillsynen kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt följs.