Företag & Organisationer

Alla företag och organisationer har ansvar för att skapa och upprätthålla en god säkerhet i sina verksamheter. De lagar som bland annat reglerar detta ansvar är lagen om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Du som ansvarar för en verksamhet ansvarar även för att man ska kunna röra sig i dina lokaler på ett tryggt sätt. Som fastighetsägare har du exempelvis mycket att vinna på att skapa miljöer som inte orsakar fallolyckor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), d v s ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Du som vill ha hjälp med att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete eller råd kring hur du undviker fallolyckor, är välkommen att kontakta oss. Vi är experter på det.