Hem & Fritid

Vi jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag kan du dock hamna i riskfyllda situationer. Med rätt kunskap finns det mycket du själv kan göra för att undvika olyckorna.

Vi har god kunskap om vad som orsakar olyckor och hur du ska göra om något händer. Den kunskapen delar vi gärna med oss av!

Kom ihåg!
Det är oftast den som är närmast en olycka som har bäst möjlighet att göra en betydelsefull insats.
Ju snabbare du agerar desto mindre blir ofta skadorna. Varje minut har stor betydelse.

112 – Larma rätt

När du råkat ut för en olycka av något slag, ringer du 112. SOS Alarm ansvarar för detta nödnummer och via dem kan du få hjälp av alla samhällsresurser. Visst du att 112 är ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder?

När du ringer 112:

  • Berätta vad som hänt och var det inträffat.
  • Berätta från vilket telefonnummer du ringer.
  • Berätta vilken hjälp du tror behövs.

Ge SOS-operatören så mycket information som möjligt och svara på dennes frågor. Frågorna som ställs är noga utvalda för att de ska kunna ge dig rätt hjälp så snabbt som möjligt. Vid brådskande, akuta eller livshotande händelser jobbar alltid två operatörer under ditt samtal. En som intervjuar dig och en som påbörjar alarmeringen.

Har du ytterligare uppgifter efter att samtalet är avslutat, ring gärna SOS igen. När hjälp kommer till olycksplatsen – möt upp, öppna dörrar och visa var hjälpen behövs! Det sparar värdefull tid.

Larma bara när du måste

När du ringar 112 är det viktigt att du gör det för att du behöver akut hjälp. Det ska vara ”akut fara för liv, egendom och miljö”. Missbrukar du 112 kan någon annans liv vara i fara. Ditt onödiga samtal kan orsaka föresenad hjälp till någon som verkligen behöver den.

  • Att medvetet ringa och missbruka 112 är brottsligt.
  • Är du inte i akut fara ska du istället ringa något av de andra nummer som finns för hjälp och information:
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
  • 113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser