Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2019:

Antalet bränder fortsätter minska

För femte året i rad minskar antalet larm om brand i byggnad. Framförallt minskar antalet larm om bostadsbränder – och detta trots att antalet invånare i förbundets geografiska område hela tiden ökar. Att antalet bostadsbränder minskar är sannolikt en effekt av vårt arbete med hembesök, som vi har hållit på med sedan 2016. Under 2019 ringde vi på hos omkring 7 500 hushåll, för att prata med boende om vilket brandskydd man bör ha hemma.

Statistiken för 2019 visar att även bränder i skog och mark, fordon och övriga bränder utomhus har minskat. Men något som inte syns i statistiken är de sprängningar, eller hot om sprängningar, som inträffade under året.  Den typen av händelser finns  med i den framtidsanalys som vi gjort och som ligger till grund för vägen framåt.

Andra olyckstyper som minskat är onödiga automatiska brandlarm och trafikolyckor. Totalt ryckte vi ut 4950 gånger under 2019, vilket kan jämföras med 5160 föregående år.