Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2022:

Totalt larmades vi till 4 784 larm under förra året. Det är något fler larm mot 2021 då det var 4 650 larm.
Antalet bränder i byggnader har ökat marginellt, men glädjande är att antalet bränder i bostad inte ökat, utan snarare minskat. Antalet som omkommer i bostadsbränder är fortsatt på en relativt hög nivå. Arbetet med att öka skyddet för särskilt utsatta riskgrupper fortsätter därför att prioriteras och utvecklas.

De vanligaste olyckorna som vi larmas till fortsätter vara automatiska brandlarm, trafikolyckor och sjukvårdslarm (så kallade IVPA, i väntan på ambulans). Antalet bränder i skog och mark ökade under 2022. Ökningen består till stor del av insatser kopplat till brand i skog och mark och natur- och väderolyckor. Mycket beror på de allt varmare och torrare somrarna samt flera störtregn och väder med hårda vindar i regionen.