Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2020:

Färre utryckningar 2020

Under 2020 ryckte vi ut 4 661 gånger till olika typer av larm. Det är det lägsta antalet larm på fem år (2015 gjordes 4 581 utryckningar). Ett par olyckstyper som det skedde färre utryckningar till var bränder i byggnader och trafikolyckor. Däremot ökar antal bränder och trafikolyckor som är komplexa, något som stämmer väl överens med den framtidsbild som vi har arbetat fram.

Bakom det sjunkande antalet bränder finns dock en mörk siffra vad det gäller antal döda i bränder. Sedan några år tillbaka ökar dödsbränderna, särskilt bland äldre och utsatta människor. För att minska den här risken jobbar vi hårt med våra medlemskommuner och andra aktörer för att stärka utsatta människors egna brandskydd. Den största ökningen i antal utryckningar står kategorin naturolyckor för, där antalet utryckningar trefaldigats jämfört med 2019.