Statistik

För att se hur väl vi uppfyller våra mål om att bidra till ett säkrare samhälle följer vi upp vår verksamhet på olika sätt. Här hittar du lite intressant statistik kring våra räddningsinsatser. Vi redovisar bland annat skador i samband med bränder, trafik- och vattenolyckor.

2021:

Totalt larmades vi till 4 650 larm under förra året. Det är något fler larm mot 2020 då det var 4 570 larm.

Samtidigt som antalet bränder i byggnader är relativt oförändrat syns en fortsatt oroande utveckling när det gäller hur många som omkommer i bostadsbränder.

De vanligaste olyckorna som vi larmas till fortsätter vara automatiska brandlarm, trafikolyckor och sjukvårdslarm (så kallade IVPA, i väntan på ambulans). Antalet bränder i skog och mark minskade under 2021, vilken kan bero på färre åskoväder samt bättre riskmedvetenhet bland allmänheten vad det gäller eldning. Två olyckstyper som ökade var larm om suicid samt sjukvårdslarmen (IVPA).