Årskurs 7

Alla klasser i årskurs 7 i våra medlemskommuner (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg) erbjuds en säkerhetsutbildning. Den sker på plats i skolan och eleverna får lär sig hur en brand uppstår, hur man ska agera vid en brand och vilka konsekvenserna kan bli av en brand, särskilt om den är anlagd.

Vi berättar även om om räddningstjänstens arbete och våra yrken under denna utbildning. På så sätt vill vi skapa en intressant bild av hur det är att arbeta inom räddningstjänsten, både som kille och tjej, samtidigt som vi hoppas skapa goda relationer med eleverna. För vem vet? Kanske är några av dem våra framtida kollegor!

Utbildningen tar ca 90 minuter och är gratis.