Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursen vänder sig till kommuner, företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagarna får en grundläggande utbildning i brandskydd som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Målsättning

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs vara medveten om riskerna vid en brand, hur man förebygger brand samt vikten av en snabb och säker utrymning. Deltagarna ska kunna släcka brand i kläder och vara väl förtrogna med den släckutrustning som finns på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Brands uppkomst
  • Brandförlopp
  • Alarmering
  • Utrymning
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand
  • Praktiska släckövningar med bl a handbrandsläckare

Omfattning

Kursen omfattar 2,5 timmar.

Anmälan

Anmäl dig via mejl på utbildningar@rtog.se