Politik och beslut

Räddningstjänst kan ske i statlig eller kommunal regi. I vårt fall ansvarar vi för den kommunala räddningstjänsten i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Varje medlemskommun utser ledamöter till en direktion, motsvarande en styrelse, som är vårt beslutsorgan.

Vi är en politiskt styrd organisation och våra medlemskommuners politiker ingår i den direktion som styr vår verksamhet. Direktionen består av sju ledamöter. Linköpings och Norrköpings kommuner har två representanter vardera och Söderköpings, Valdemarsviks samt Åtvidabergs kommuner har en vardera.

color-yellow

Kommande direktionsmöte:

Torsdag 8 december 2022

Direktionen – mandatperioden 2019-2022

Ordinarie

 • Linnea Jägestedt (M), Linköping
 • Magnus Cato (S), Norrköping
 • Christer Frey (M), Norrköping
 • Conny Delerud (S), Linköping
 • Bengt Wastesson (KD), Söderköping
 • Anders Carlsson (C), Valdemarsvik
 • Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg

Ersättare

 • Christian Widlund (C), Norrköping
 • Ronny Ståhling (M), Norrköping
 • Yvonne de Martin (C), Linköping
 • Sofia Bjelke (S), Linköping
 • Sonnie Knutling (S), Söderköping
 • Per Hollertz (M), Valdemarsvik
 • Joakim Magnusson (C), Åtvidaberg

Revisorer

Gunnel Öman Gennebäck, Linköping
gunnel.oman-genneback[at]linkoping.se

Berit Karlsson Lehner  Linköping
berit.karlsson-lehner[at]linkoping.se

Göran Ekdahl, Norrköping
gekdahl[at]telia.com

Tommy Svensson
ltsvensson[at]icloud.com