Politik och beslut

Räddningstjänst kan ske i statlig eller kommunal regi. I vårt fall ansvarar vi för den kommunala räddningstjänsten i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Varje medlemskommun utser ledamöter till en direktion, motsvarande en styrelse, som är vårt beslutsorgan.

Vi är en politiskt styrd organisation och våra medlemskommuners politiker ingår i den direktion som styr vår verksamhet. Direktionen består av sju ledamöter. Linköpings och Norrköpings kommuner har två representanter vardera och Söderköpings, Valdemarsviks samt Åtvidabergs kommuner har en vardera.

color-yellow

Kommande direktionsmöte:

Onsdag 24 april

Direktionen – mandatperioden 2023-2026

Ordinarie

 • Christer Frey (M), Norrköping
 • Mari Hultgren (S), Linköping
 • Göran Gunnarsson (C), Linköping
 • Magnus Cato (S), Norrköping
 • Marcus Fröderberg (S), Söderköping
 • Anders Sjölander (M),Valdemarsvik
 • Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg

Ersättare

 • Thomas Johansson (SD), Norrköping
 • Jessica Svensson (S), Norrköping
 • Johan Nordlander (M), Linköping
 • Yvonne de Martin (C), Linköping
 • Henrik Lindgren (C), Söderköping
 • Anders Carlsson (C), Valdemarsvik
 • Dag Petersson (C), Åtvidaberg

Revisorer

Gunnel Öman Gennebäck, Linköping
gunnel.oman-genneback[at]linkoping.se

Eva Lindblad, Linköping
eva.lindblad@linkoping.se

Urban Pehrsson, Norrköping
urban.pehrsson@gmail.com

Alexander Höglund, Norrköping
alexander.hoglund@pol.norrkoping.se