Barn & Skola

En sak som vi brinner lite extra för är att utbilda barn och ungdomar i säkerhet. Det är också något av det roligaste vi vet. Barn som har kunskap om sin egen säkerhet kan både påverka andra i sin omgivning och göra enklare, men nog så viktiga, insatser om något skulle hända.

Vi strävar efter att få träffa så många barn och ungdomar som möjligt i olika sammanhang. Därför har vi en omfattande skolutbildning redan från förskoleklass och upp till och med gymnasiet.

Under förra året träffade vi inte mindre än 8 500 skolelever. Det är ofantligt många trevliga möten. Tänk så många kunniga flickor och pojkar det finns!