Eldning av trädgårdsavfall

En hög med trädgårdsavfall med grenar som ligger på en gräsmatta och brinner.