Föreståndare för brandfarliga varor

color-red

Begränsat kursutbud på grund av corona

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland vill som organisation vara med och bidra till att coronaviruset, covid-19, ska få så långsam smittspridning som möjligt i vår region. Därför genomför vi nu begränsat med utbildningar.

Vi har valt att endast genomföra utbildningar som kan ha en samhällspåverkan över en längre tid.
Just nu genomför därför vi endast Heta-Arbeten utbildningar.

Samhällsläget runt covid-19 ändras hela tiden så kontakta gärna våra bokningsansvariga om ni har frågor som berör er organisations utbildningsplanering: utbildningar@rtog.se eller 010- 480 41 04.

Brandfarliga varor som bensin, dieselolja, gasol, vätgas och acetylengas, kan orsaka allvarliga olyckor om de hanteras felaktigt.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer. Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare för hantering av brandfarlig vara i mindre omfattning.

Målsättning

Kursdeltagaren ska ha kunskap om gällande lagstiftning, bestämmelser, förebyggande skyddsåtgärder, risker samt åtgärder vid utflöde.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvar vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vid olyckor

Omfattning

Kursen är en heldag.

Anmälan

Ring oss på 010-480 41 04.

Det går också bra att mejla på susanne.palmgren[at]rtog.se