Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ett rör pumpar ut vatten på marken.