hembesok

Två manliga brandmän i förgrunden pratar med två kvinnor. Den ena kvinnan håller i en brandsläckare.

Två manliga brandmän pratar med två kvinnor om brandskydd för bostaden. En av kvinnorna håller i i en pulversläckare.