skolutbildning_ak7

Två manliga brandmän står längst fram i ett klassrum och undervisar elever i årskurs sju kring brandsäkerhet, vattensäkerhet, trafiksäkerhet med mera.