VMA testas den 4 mars

Publicerad 4 mars 2024 kl 08:40

Idag, den 4 mars, klockan 15.00 testas utomhusvarningssystemet för VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Det är första gången utomhussignalen som även kallas Hesa Fredrik testas under 2024.

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen i utomhusvarningssystemet, även kallad Hesa Fredrik.
Fyra gånger per år kontrolleras det att ljudsignalen fungerar. Det sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i
  • mars
  • juni
  • september
  • december
Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.
VMA används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.

1986 infördes signalen Viktigt meddelande för att få en mer civil användning av systemet till skillnad från flyglarmet. Och första gången signalen testades 1931 lär en krönikör på Dagens Nyheter vid namn Oscar Fredrik Rydqvist ha påpekat att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

Du kan läsa mer om VMA och Hesa Fredrik på:
Och har du barn eller yngre i din närhet som kanske vill passa på att lära sig mer om Hesa Fredrik så finns massor med spännande information på Lilla Krisinfo: