Ändrad bemanning vid räddningsstationer i Linköping och Norrköping i sommar

Publicerad 20 maj 2024 kl 09:08

Under sommaren kommer den utryckande bemanningen vid räddningsstationer i Linköping och Norrköping att minskas med två personer. 22 personer kommer då att vara i tjänst istället för 24. Som invånare kommer du ändå få den hjälp du behöver i och med att vi vid behov kan förflytta och anpassa våra totala resurser mellan våra stationer.

Sommarbemanning inom vår utryckande verksamhet är mer eller mindre svår varje sommar. Även om vi tar in vikarier och vi med beviljad dispens kan planera med dygnstjänstgöring, är läget i år besvärligare beroende på vilotidsregler, färre medarbetare och många föräldraledigheter.

Vi planerar därför för att minska bemanningen med en person vid station Lambohov i Linköping och en person vid station Kvillinge i Norrköping. I normalfallet har stationerna en bemanning på sex personer som därmed istället blir fem. Vid stationerna Kallerstad i Linköping och Centrum i Norrköping är bemanningen oförändrad. Detta görs för att ge medarbetarna semester och tillräcklig vila och för att undvika att belasta medarbetarna med övertid. I förbundet som helhet blir den utryckande bemanningen 75 personer mot annars 77 personer.

– Vi har haft en tuff vår när det gäller bemanningen av vår utryckande heltidsverksamhet, kommenterar Jonas Holmgren, biträdande räddningschef den planerade ändringen. Anpassningen till vilotidsreglerna har varit och är besvärlig. Det är viktigt att alla får sin semester och ledighet nu.

– Skulle olyckor inträffa som kräver mer resurser än stationen med minskad bemanningen kan hantera, ställs resurser snabbt om från andra stationer. Något som sker mer eller mindre regelbundet redan idag vid större insatser eller övningar.

Beslutet om att tillfälligt minska bemanningen med två personer har skett i dialog med medlemskommunerna. Förbundets samlade resurser kan flyttas mellan stationerna så att förmåga och effekter enligt styrdokument fortsatt följs.

– Vi som medlemskommuner har haft en tät dialog med RTÖG och känner oss trygga i det arbete som pågår, säger Sofia Malander, biträdande kommundirektör vid Linköpings kommun.

Totalt finns det fyra heltidsstationer och tolv deltidsstationer inom RTÖG. Medlemskommunerna är Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.