Beredskapsveckan 25 september till 1 oktober

Publicerad 25 september 2023 kl 10:28

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Och i år är temat: Öva!

Beredskapsveckan genomförs vecka 39 (25 september – 1 oktober) och är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

 


Klarar du krisen? MSB har tagit fram en webbutbildning där du kan kliva in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den.
Och hjälp till att sprida budskapet du också under veckans gemensamma hashtags #beredskapsveckan och #sjudagar
Se filmen som MSB tagit fram inför beredskapsveckan här.