Byggstart för Norrköpings nya räddningsstation

Publicerad 20 oktober 2023 kl 14:04

Norrköpings nya centrumstation, station Ljura, är nu officiellt under uppbyggnad. Fredagen den 20 oktober togs det första spadtaget.

– Det här är ett efterlängtat spadtag, för det här bygget är så viktigt för oss alla. Räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet som behöver en strategisk placering och goda förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Det handlar om säkerheten för Norrköpings invånare, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det som byggs är en ny räddningsstation med tillhörande garage och radiotorn. Den kommer att ersätta den nuvarande stationen vid Södra promenaden, som byggdes 1940 och som nu inte längre är ändamålsenlig för verksamheten.

– Det känns fantastiskt att vi äntligen är igång. Detta är ett säkerhetsmässigt lyft för oss, ur flera synvinklar. Vi kommer inte bara att få en modern räddningsstation, läget med närheten till E22, Promenaderna och Söderleden är optimalt. Jag känner också stor ödmjukhet inför att vi kan ta det här spadtaget i en tid, när investeringar prövas hårt mot varandra. Vi ser fram emot att vara till hjälp för samhället på alla sätt vi kan från den nya stationen, säger Ulf Lago, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Byggmaterialet har valts med omsorg för så litet klimatavtryck som möjligt. En stor del av taket kommer att förses med solpaneler och övrig takyta ska bestå av sedum, det vill säga växter som örter och suckulenter. Det fångar upp vatten, binder föroreningar i luften och har en isolerande effekt. Byggnaden kommer att bli självförsörjande på både el och vatten.

Uppdraget är en delad entreprenad där Peab är upphandlad gällande mark och husbyggnad, Bravida på el, Sandbäcken på VS, Assemblin på ventilation och Great Security på säkerhet.

Hösten 2025 väntas den nya räddningsstationen på Dagsbergsfältet vara färdigbyggd.

– Det är inte ofta jag hoppas att tiden går fort, men just nu längtar jag till 2025, och dagen vi kan flytta in på den nya stationen, avslutar Ulf Lago.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter