Eldningsförbud – så funkar det

Publicerad 20 juli 2022 kl 14:15

När vi får varma och torra perioder kan det ibland bli aktuellt med eldningsförbud. För att det ska införas eldningsförbud krävs det bland annat att vissa värden i marken och luften uppnås och att värmen och torkan håller i sig en tid. Vår förbundsdirektör Ulf förklarar mer.

När vi nu har haft en period med värme och torka får vi en del frågor om varför vi inte inför eldningsförbud. Vi bad därför vår förbundsdirektör Ulf Lago att berätta vad som gäller för att det ska införas eldningsförbud, vem som fattar besluten och på vilka grunder man fattar besluten.

– På senare tid har de modeller som används för att beräkna dessa värden utvecklats och förfinats, förklarar Ulf Lago. Det är modeller som används i flera länder och det är SMHI som ansvarar för beräkningarna. Beräkningarna bygger på observationer och information från satelliter och radar.

De beslutar om eldningsförbud
Vem är det då som beslutar att de ska vara eldningsförbud?

– Eldningsförbud kan bara en enskild kommun eller Länsstyrelsen besluta om. En kommun kan besluta att införa eldningsförbud i sin egen kommun medan Länsstyrelsen kan besluta om det för hela eller delar av länet. Vi som räddningstjänstförbund kan inte fatta beslutet men är självklart med i diskussionerna med kommunerna och Länsstyrelsen.

Olika torrt i länet
I och med att markförhållanden kan se olika ut i länet är behovet av eldningsförbud ibland inte lika stort i de olika kommunerna.

– I en kommun kan det ha regnat betydligt mer än i en annan och då ser brandrisken även olika ut, säger Ulf. Ibland kan det även ha regnat olika mycket i en och samma kommun. Det är till exempel just nu betydligt torrare i länets kustkommuner än vad det är i kommunerna i västra delen av länet.

Grilla eller inte grilla?
När eldningsförbud införs är det förbjudet att elda eller grilla ”utanför sammanhållen bebyggelse” med fasta bränslen (ved, kol, briketter etc). Det vill säga att du inte får göra upp en eld eller ta med dig egen grill för att grilla i naturen. Du får dock grilla vid iordningsställda grillplatser som är utformade så att faran för att elden ska sprida sig är låg. Dessa platser är ofta byggda av sten eller cement med en yta av grus runtomkring.

– Vid eldningsförbud får du däremot grilla på din egen tomt eller innegård. Tänk dock på att alltid vara försiktig och ha tillgång till vatten så att du snabbt kan släcka en brand om glöd skulle flyga iväg och sätta eld på gräs eller liknande.

Du får laga mat
Eldningsförbud kan införas i två nivåer: ”eldningsförbud” eller ”skärpt eldningsförbud”. Båda nivåerna innebär att eldning och grillning enligt ovan gäller men om skärpt eldningsförbud gäller, är det även förbjudet att använda pyroteknik och att elda eller grilla med gas- eller vätskeformiga bränslen. Du får dock använda grillutrustning för att laga mat förutsatt att du ser till att det inte är någon fara för att annat ska kunna ta eld.

Det här känns inte helt enkelt att ha koll på?

– Jag förstår om det kan kännas lite krångligt. Vi kommer dock alltid tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen att informera om vad som gäller.

– En viktig sak jag vill skicka med är att du alltid ska tänka på att du själv är ansvarig för att elda säkert, uppmanar Ulf. Även om det inte är eldningsförbud.

Mer information
Vill du veta mer om eldningsförbud hittar du information hos MSB och Krisinformation.se.

Och du! Du använder väl appen ”Brandrisk ute” för att ha koll på hur läget ser ut just där du finns? Även via SMHI:s app kan du få information om eldningsförbud och hur brandrisken ser ut.

Mer om eldningsförbud hos MSB

Mer om eldningsförbud hos Krisinformation.se

Senaste nyheterna

Se fler nyheter