Höga flöden med risk för översvämning

Publicerad 23 februari 2024 kl 16:02

Snabb snösmältning i kombination med återkommande regn har lett till mättade marker och höga flöden i flera vattendrag i Östergötland. På flera platser i länet har gul och orange varning utfärdats. En orange varning för höga vattenflöden i Motala ström och Stångån har utfärdats tidigare i veckan. Varningen är fortsatt aktiv och SMHI meddelar att de stigande flödena i sjöarna Roxen och Glan har ökat risken för översvämning.

Läs mer på SMHIs webb samt på respektive kommuns hemsida för den senaste informationen. Länkar hittar du längst ner på sidan.

Du som bor eller vistas i områden med varning om översvämning bör hålla dig uppdaterad med den senaste informationen och säkerställa att du kan skydda dig själv och din egendom om du skulle bli drabbad. Det finns flera sätt att förbereda dig på för att skydda dig mot översvämning och de skador som du kan råka ut för. Vid ett omfattande regnväder behöver du kunna klara dig själv eftersom våra resurser ofta behövs på andra ställen för andra uppgifter.

Läs mer på vår sida med information om översvämning och hur du skyddar dig och din egendom: Information, tips och råd vid varning om översvämning

 

Viktiga länkar för att hålla dig uppdaterad om det senaste läget:

Information om det senaste läget i Norrköpings kommun: Höga flöden med risk för översvämning – Norrköpings kommun

Information om det senaste läget i Linköpings kommun: Skärpt risk för översvämning – Linköpings kommun

SMHIs webb med senaste informationen om aktuella vädervarningar: Vädervarningar SMHI

På krisinformation.se kan du hitta viktig information om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning: Översvämning – Krisinformation.se