Kriget påverkar morgondagens räddningstjänst

Publicerad 12 april 2022 kl 13:32

Svensk räddningstjänst står inför kanske de största utmaningarna på länge. Förutom klimatförändringarna och energiomställningen bidrar även det säkerhetspolitiska läget med ett pågående krig i Europa. Hur påverkar det som händer i Ukraina räddningstjänsterna i Sverige i allmänhet och i synnerhet Räddningstjänsten Östra Götaland?

Det pågår mycket arbete på olika nivåer i samhället för att stärka det civila försvaret. Som en av de större räddningstjänstorganisationerna i Sverige har Räddningstjänsten Östra Götaland en framträdande plats i detta arbete.
-Helt klart är att kommunerna och de kommunala räddningstjänstorganisationerna behöver förstärkning för att klara sitt uppdrag inom det civila försvaret framöver i form av material och personal, säger Ulf Lago, förbundsdirektör vid RTÖG.

Räddningstjänsten Östra Götaland höjer förmågan
Räddningstjänsten Östra Götaland har snabbt kunnat sätta ordentlig fart på arbetet för att stärka förmågan inom det civila försvaret.
-Vi snabbar exempelvis på vårt arbete med att involvera civilsamhället i vår verksamhet, berättar Ulf Lago. Vi höjer delvis också upp vår egen förmåga att hantera vissa olyckstyper som kan vara dominerande vid eventuell krigshandling. I förbundets strategiska plan har återuppbyggnad av förmågan inom civilt försvar en framträdande plats.

Alla har en viktig roll
Vid höjd beredskap – något som ytterst regeringen kan besluta om – tillkommer ett antal uppgifter för räddningstjänsten. Till exempel ska man kunna indikera och sanera för skydd mot kemiska stridsmedel och kärnvapen. Andra uppdrag handlar om att indikera, märka ut och röja farliga områden.
-I viss mån har vi en grundläggande förmåga redan idag inom dessa områden, men den räcker inte till, säger Ulf Lago. Vi behöver mer kunskap, mer material och mer personella resurser i form av frivilliga. En annan förmåga som är viktig är ledningskapacitet, och där är jag trygg i att vi kommit långt genom vår stora räddningscentral och ledning på olycksplatser.

Engagera dig!
Vad kan då du som enskild människa göra? Jo, du kan göra en hel del:

  • Engagera dig gärna i de många frivilligorganisationer som finns.
  • Se till att ha en rejäl, egen hemberedskap så du klarar dig utan exempelvis el, värme och vatten en längre tid.
  • Bry dig särskilt mycket om människor i din omgivning som du vet kan ha svårighet att klara sig själva.
  • Och sist men inte minst – var kritisk till information som du läser på exempelvis sociala medier.