Människors insatser behövs för framtidens säkerhet

Publicerad 14 september 2022 kl 07:51

VI har alla sett det; vid stora skogsbränder imponeras vi av det civila engagemang som aldrig vill ta slut. Människor som levererar mat till de som jobbar, kläder till de som drabbats, gosedjur till barnen. Lika omfattande som de civila insatserna är, lika viktiga är de. Men hur kan vi omsätta och använda det civila engagemanget även i vardagen? Civila insatspersoner kan vara ett sätt.

Att civilsamhället i olika former bidragit till den offentliga välfärden har inte alltid varit självklart i Sverige, särskilt inte inom räddningstjänstens område. I Europa har man kommit mycket längre än vi, särskilt i Tyskland.

När olyckan eller krisen väl är ett faktum, har vi i Sverige däremot inte haft svårt att få stöd från civila personer, snarar har vi haft svårt att ta hand om och organisera dem. Men behovet av stöd från civilas insatser kommer öka i framtiden, det menar Ulf Lago vår förbundsdirektör. Något som även ställer nya krav på räddningstjänsten.

– Stödet från civila kommer fortsätta att finnas vid stora olyckor eller kriser, men vi ser att behovet även har ökat i vardagen i takt med de samhällsförändringar som sker, säger Ulf Lago.

Fler får längre till räddningsstationen
En sådan samhällsförändring är att urbaniseringen mattas av och att allt fler väljer att bosätta sig långt utanför offentlig service, vilket många gånger även betyder långt från närmaste räddningsstation. Det är vare sig rimligt eller möjligt att ha räddningsstationer ”överallt”, däremot är det möjligt att använda människors engagemang.

– På flera håll i Sverige har man organiserat grupper av civila som på olika sätt kan göra åtgärder innan räddningstjänstens anländer och med hjälp av forskning, vid bland annat Linköpings Universitet, har man kunnat belägga effektiviteten i detta, fortsätter Ulf Lago.

Vi behöver frivilliga
Inom Räddningstjänsten Östra Götaland kommer vi med start under 2023 att ge människor möjligheten att engagera sig i civila insatser. Fokus kommer vara hos människor som enligt insatskartorna får vänta länge på oss vid en insats

– Vi kommer söka deras frivilliga engagemang att bli civila insatspersoner. Med hjälp av utbildning och enklare utrustning från vår sida, kan de, i väntan på oss, göra stor nytta för den som drabbas av en olycka.

Civila insatspersoner = färre olyckor
Stöd från civilsamhället med frivilligas insatser är och har alltid varit avgörande även vid krig. Det blir vi nu påminda om när kriget i Ukraina pågår och oro i världen sprids. Arbetet med att skapa engagemang via civila insatspersoner känns därför än mer angeläget och viktigt. Även om vi i första hand tänker att dessa människor ska göra skillnad i vår fredliga vardag.

– Jag är övertygad om att civila insatspersoner kommer bidra till färre olyckor och minskade skador, säger Ulf Lago. Det tjänar vi alla på, både samhället och de som råkar ut för olyckorna.