Nu är våra första CIP:are igång i Ringarum!

Publicerad 5 december 2023 kl 10:47

Sedan 1 december finns en ny resurs i Ringarumsområdet, civila insatspersoner. Det här är privatpersoner som är redo att rycka ut och hjälpa till vid olika olyckor, i väntan på att räddningstjänsten kommer på plats. Grannar som hjälper grannar.

I nuläget finns åtta personer som är civila insatspersoner i och kring Ringarum, förkortade CIP. De åtta har fått särskilt utbildning av oss inom hjärt-lungräddning, grundläggande sjukvård, bränder, trafikolyckor och drunkningstillbud. Alla gör detta som frivilliga och utan ersättning.

– Jag vill vara med och bidra till att göra samhället tryggare, säger Frida Moberg som är en av de åtta CIP:arna. Vi vet ju att det kan ta lite tid innan räddningstjänsten kommer så kan jag bidra känns det jättebra. Det är klart att jag vill ställa upp för andra.

För att kunna agera vid larm har varje person en egen utrustning som bland annat består av en sjukvårdsväska, pulversläckare, filt och ljuspuckar. För att synas väl har de en särskild väst, hjälm och jacka. De larmas ut via en särskild app i vilken de enkelt kan tacka ja eller nej till larmet.

Med hjälp av CIP kan hjälp komma på plats tidigt och snabba och värdefulla insatser kan minska skador för både människor och på egendomar. När sedan vi kommer på plats tar vi vid och fortsätter hantera olyckan. Om det behövs.

Samtidigt som CIP-funktionen har kommit igång i Ringarum pågår forskning på samhällets responsförmåga vid olyckor. Forskningen görs vid Linköpings universitets forskningscenter CARER som står för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem. Forskningen är inriktad mot räddning och respons både vid vardagliga olyckor och större krishändelser.

CARER genomför ett forskningsprojekt på uppstarten av denna CIP-verksamhet. En del har varit att lokalisera de platser som skulle kunna ha nytta av CIP. Ringarum är nu först ut och andra platser som förbundet tittar på där CIP kan bli aktuellt är skärgårdsöar och områden med fritidshus. Platser där många personer vistas sommartid och som ibland ligger i utkanterna av vårt förbund.

Tack till våra åtta första CIP:are! Ni är oerhört värdefulla. Tack för att ni vill engagera er och göra skillnad för andra!