Nya avgifter för tillsyner från 1 maj

Publicerad 28 april 2022 kl 10:33

Från och med den 1 maj ändrar vi våra avgifter för tillsyner av brandskydd. De verksamheter som har krav på tillsyn får då även betala för det för- och efterarbete som görs för varje tillsyn. Bakgrunden till de nya taxorna är ändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO.

De nya avgifterna innebär att de verksamheter som har krav på tillsyner* får betala för hela den tid vi arbetar med tillsynsärendet. Det vill säga förberedelser, resa, själva tillsynsbesöket och efterarbete. Tidigare har vi enbart kunnat ta betalt för tiden för själva tillsynsbesöket.

Tillsyn ska genomföras minst var sjätte år. Timkostnaden för 2022 är 678 kronor. Timkostnaden ändras varje år från den 1 januari. Hur lång tid som hela arbetet med och kring en tillsyn tar, beror bland annat på verksamhetens storlek. Generellt tar arbetet mellan 6 och 24 timmar. Kostnaden för restid är fast, så var verksamheten ligger kommer inte att påverka kostnaden.

De verksamheter som har krav på tillsyn kommer att få betala enligt de nya avgifterna vid sin kommande tillsyn – som sker inom de kommande tre åren.

*En tillsyn innebär att vi på räddningstjänsten besöker verksamheten för att kontrollera att det finns ett gott brandskydd, och att verksamheten arbetar systematiskt med sitt brandskydd.

Läs mer: