Ska du arrangera en majbrasa på valborg?

Publicerad 7 april 2022 kl 15:37

Under Valborgsmässoafton anordnar våra kommuner ett flertal eldar. Till dig som vill arrangera en eld delar vi gärna med oss av några råd. Du hittar även information på din kommuns webbplats; kommunerna kan sinsemellan ha lite olika regler för eldning.

Tillstånd för offentlig brasa får du från Polisen
Du måste ha tillstånd från Polisen för att få anordna en Valborgsmässoeld om tillställningen är offentlig eller sker på allmän plats. Polisen, tillståndsenheten, beviljar tillstånd. Du söker även tillstånd för fyrverkeri hos Polisen.

Några råd och säkerhetsregler

 • Det ska alltid finnas en ansvarig för elden.
 • Skyddsavstånd till elledning, skog, byggnad, järnväg med mera ska vara minst 50 meter.
 • Se till att platsen är lämplig oavsett vindriktning och att brasan inte blir så stor att de omkringboende ser fram mot Valborg med bävan. Brasan får vara maximalt 50 kubikmeter, vilket är ca sex meter i diameter och tre meter i höjd.
 • Ta bort torrt fjolårsgräs runt brasan eftersom eld från brasan kan sprida sig till gräset som brinner snabbt och lätt.
 • Ha alltid tillgång till släckredskap, det vill säga. vattenkannor, krattor och så vidare.
 • Tillgång till vattenslang kan i många fall vara nödvändigt. Det är också en trygghet för den som är ansvarige för brasan.
 • Man kan givetvis inte släcka en stor valborgsmässoeld med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en slang. Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor, gnistor etc.
 • Se till att brasan inte innehåller miljöfarligt avfall eller annat olämpligt som t.ex. bildäck, madrasser, stoppade möbler, plastsäckar, bilbatterier, gasflaskor, dunkar av olika slag, byggnadsavfall. Brasan får bara innehålla ris och vedartat avfall.
 • Ha tillgång till mobiltelefon, för att vid behov kunna larma oss via 112.
 • Brasan ska bevakas tills den är släckt eller släckas innan den lämnas för natten. Den som ansvarar för brasan ansvarar även för att den blir släckt.
 • Eldning sker alltid under eget ansvar.
 • Och sist men inte minst, var rädd om eventuella igelkottar som kan ha övervintrat i din rishög. Försäkra dig om att de har flyttat innan du tänder brasan.

Skulle det vara väldigt blåsigt eller torrt i marken är det inte lämpligt att elda. Håll utkik efter information via lokalmedia. Skulle det bli eldningsförbud finns alltid den informationen i lokalradions sändningar.

Är du minsta osäker över din brasas lämplighet är det bättre att låta bli att elda. Din och din omgivnings säkerhet är alltid viktigare.

Läs mer om eldning

Kontakta Polisen om du vill söka tillstånd för offentlig eldning på Valborgsmässoafton