Stor brandrisk i Östergötland

Publicerad 22 maj 2024 kl 10:54

Nu är det torrt i skog och mark och därmed är det även stor brandrisk i hela Östergötland. Var därför mycket försiktigt om du grillar utomhus, använd gärna de iordningsställda grillplatser som finns. De är säkrare.
Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret och du startar en brand. Annat viktigt att tänka på är att:
• Alltid ta reda på om det är tillåtet att grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
• Om du tänker grilla, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
• Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
• Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
• Fjolårets gräs brinner lätt.
• Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
Kom också ihåg att hålla dig uppdaterad på om det råder eldningsförbud där du befinner dig. Information om eventuella eldningsförbud får du genom bland andra oss, Länsstyrelsen och media. Nu råder inget eldningsförbud i länet.
Tack för att du är försiktig!