Stor samarbetsövning med blåljuspersonal

Publicerad 16 februari 2023 kl 08:30

Räddningstjänsten Östra Götaland, tillsammans med Polisen region Öst och Ambulanssjukvården i Östergötland genomför under vecka 7 en unik övning för att stärka samverkan mellan de olika blåljusverksamheterna. Övningen är den största av sitt slag hittills, och omkring 100 medarbetare från de olika verksamheterna deltar under totalt 4 dagar.

Fokus på årets övning är pågående dödligt våld (PDV), ett av de mest allvarliga larmen vi kan få in och som ställer höga krav på samarbetet mellan blåljuspersonalen.

Detta är det andra året denna typ av samarbetsövning genomförs, och ambitionen är att den framöver ska hållas årligen. Målet är att öka effektiviteten och samordningen mellan blåljuspersonalen vid eventuella larm om pågående, dödligt våld.

Kort om övningen:

  • Övningen är ett samarbete mellan Räddningstjänsten Östra Götaland, Polisen region Öst och Ambulanssjukvården i Östergötland.
  • Temat på övningen är PDV – Pågående, dödligt våld. Det innebär händelser där en eller flera gärningsmän mer eller mindre urskillningslöst, riktar livsfarligt våld mot flera personer i publik miljö och som fortgår tills det avbryts.
  • Övningen genomförs genom att man planerat ett fiktivt scenario som blåljuspersonalen inte vet om i förväg, utan agerar utifrån hur de hade gjort i en riktig situation. Övningen bryts efter ett tag, och deltagarna får möjlighet till reflexion och analys av utförande och agerande under händelseförloppet.