Utryckningsstatistik för 2022

Publicerad 19 januari 2023 kl 13:16

Vi har sammanställt utryckningsstatistiken för 2022. Den visar bland annat att den varma sommaren gjorde att antalet bränder i skog och mark ökade, samtidigt som den förespådda ökningen av soteldar som ett resultat av stigande elpriser, uteblev. Utryckningar kopplat till brand i bostad minskade däremot med cirka 20 färre insatser än året innan.

Under 2022 gjorde vi totalt 4 784 utryckningar, vilket är strax över 130 fler jämfört med 2021. Ökningen består till stor del av insatser kopplat till bränder i skog och mark och natur- och väderolyckor. Mycket beror på de allt varmare och torrare somrarna samt flera störtregn och väder med hårda vindar i regionen.

-Det blir allt mer vanligt att vi under en sommar, med dels värme och torr mark, men även kraftiga skyfall, ser ett ökat antal insatser kopplat till natur- och väderolyckor, säger Per Nisser, verksamhetschef.

Larm om bränder i byggnader ökade marginellt under 2022 och antalet omkomna i bränder är fortsatt högt inom förbundets område. Under 2022 omkom fem personer i bostadsbränder. Arbetet med att öka skyddet för särskilt riskutsatta måste därför fortsätta och bli bättre. Ett arbete som vi fortsätter göra tillsammans med bland andra kommunerna och bostadsbolag som ofta är de som möter dessa människor i vardagen. Genom att tillsammans hitta de som är extra riskutsatta för bränder hemma, kan både antalet bränder hos dessa människor bli färre samtidigt som bränder med omkomna kan minska.

Antalet bostadsbränder har minskat under året trots att vi kan se en ökning av totala antalet insatser kopplat till brand i byggnad.

-Det är glädjande att antalet bränder i bostäderna är lägre i år. Vi tror och hoppas att det är ett resultat av vårt återupptagna arbete med hembesök, säger Per Nisser, verksamhetschef.

Läs mer om statistiken för 2022 här.

Samlad statistik för åren 2010-2021.