Utryckningsstatistiken för 2023 klar

Publicerad 19 januari 2024 kl 07:27

Det totala antalet utryckningar till vårt förbund minskar, likaså gjorde den blöta sommaren att antalet larm om brand i skog och mark minskade. Samtidigt fortsätter suicidlarmen att öka något. Det visar en sammanställning för 2023.

Under 2023 gjorde vi totalt 4 582 utryckningar. Det är en liten minskning från 2022 och innebär att den minskande trenden de senaste åren, håller i sig.

– Minskningen som varit en tid beror främst på att vi har blivit bättre på att bedöma och skicka ut resurser när vi verkligen behövs, säger Per Nisser, verksamhetschef hos oss. Förhållandevis ofta ringer man oss när det inte är oss man behöver.

En död i bostadsbrand
En jämförelsevis positiv siffra är att endast en person omkom i bostadsbrand under 2023 i förbundets område. Siffran kan dock variera ganska stort från år till år och det är svårt att utläsa någon trend.

– Tyvärr har inte 2024 börjat så bra då redan två personer har omkommit i bostadsbränder i vårt område, säger Per Nisser. Vi måste ändå ta sikte på att ingen ska behöva dö i en brand och fortsätter våra satsningar för att inga ska omkomma i bostadsbränder.

Vädret påverkar bränder och översvämningar
I och med en relativt blöt sommar uppstod färre bränder i skog och mark jämfört med 2022. Däremot ökade antalet larm om vattenskador i spåren av regnoväder. Just väderrelaterade olyckor är något som kommer att öka beroende på klimatförändringarna enligt studier från bland andra MSB.

Förbundet har därför satsat på att förbättra hantering av till exempel skogsbränder och översvämningar. Något som har lett till snabbare insatser och färre stora skogsbränder de senaste åren.

Fler larm om suicid
En typ av larm som fortsätter ha en svag ökning  är suicidlarm.

-Vi ser en trend uppåt i antalet larm om suicid inom vårt förbund. Ökningen syns dock inte i annan statistik över självmord så vår ökning skulle kunna vara ett resultat av en större benägenhet hos människor att ringa SOS vid oro för situationer med misstänk suicid, säger Per.

Här hittar du statistiken för 2023

Statistiken omfattar Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner som är de kommunerna som ingår i vårt förbund.