Vi söker dispens för dygnstjänstgöring till hösten

Publicerad 3 juni 2024 kl 11:28

För att få mer tid och bättre förutsättningar till att anpassa verksamheten till en schemaläggning utan dygnstjänstgöring, kommer vi att söka dispens inför hösten.

Runt om i Sverige behöver räddningstjänster ställa om sin verksamhet så att den kan fungera utan scheman med dygnstjänstgöring. Förbundet har tidigare fått dispens för sommaren och hade en förhoppning om att hinna ställa om till hösten så att ytterligare dispens inte hade behövts. Vi har dock insett att vi behöver mer tid och en bättre planering för att ställa om de delar inom verksamheten som ännu inte har ställt om.

– Vi hade ambitionen att komma igenom denna omställning snabbare. För att få bättre förutsättningar för att ställa om, har direktionen för avsikt att söka dispens från och med hösten säger Christer Frey, ordförande i vår direktion.

Flertalet av de räddningstjänster som tidigare har sökt dispens från vilotidsreglerna har fått dispens beviljad. Förhoppningen är därför att även vi ska få fortsatt dispens. Under tiden som dispensen gäller ska verksamheten ställas om så den följer vilotidsreglerna.

– Direktionen har nu gett mig i uppdrag att även ta fram en plan för hur omställningen ska gå till och den ska vara framme i slutet på augusti, säger Ulf Lago, förbundsdirektör. Med dispens får vi bättre förutsättningar att förverkliga en sådan plan.

– En sak som vi redan har identifierat är att antalet brandmän behöver bli fler och planen behöver innehålla aktiviteter som leder till det, utvecklar Ulf Lago.

Målet är att inför hösten 2025 använda ett grundschema som innehåller kortare arbetspass och som fungerar utan dispens.