Vi söker en HR-generalist

Publicerad 12 mars 2019 kl 15:25

Vill du vara med och skapa en säkrare vardag för dina medmänniskor? Hos oss får du ett jobb där du träffar många människor, vuxna som barn. I många fall har du möjlighet att göra verklig skillnad och vara till stor hjälp, både för företag och enskilda människor. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats i ständig utveckling, där vi jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män.

Vår HR-avdelning består av tre personer. Då en av dessa nu går vidare internt, söker vi en HR-generalist med fokus på arbetsmiljö och rekrytering. Tjänsten är placerad i Norrköping eller Linköping.

Som HR-generalist kommer du att vara drivande inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och alla moment som det innefattar – att undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp och utveckla. Du deltar och dokumenterar vid skyddskommittéer och skyddsronder och är ett allmänt stöd till våra chefer i arbetsmiljöfrågor. Du kommer också att vara systemansvarig för våra datasystem inom arbetsmiljöområdet. Vidare kommer du att arbeta operativt med rekryteringsprocessens samtliga delar. I tjänsten ingår också att föra protokoll vid MBL. Även andra arbetsuppgifter inom HR-området kan bli aktuella, utifrån vårt behov och dina kunskaper och intresseområden.