Vi söker en inspektör och en ingenjör!

Publicerad 1 juli 2024 kl 11:39

Ett viktigt uppdrag hos oss är att se till att verksamheter har ett så bra brandskydd att olyckor inte inträffar. Det här gör vi bland annat genom att göra tillsyner, information och genom att vi finns med i byggprocesser runt om i våra medlemskommuner. Vi är helt enkelt experter på risker och hur man ska jobba för att de inte ska inträffa.

Vi behöver nu bli fler som gör detta jobb och söker både en inspektör och en ingenjör. Vi erbjuder dig arbete i en spännande miljö, där du har mycket frihet under stort eget ansvar.

Som inspektör kommer du inspektera och kontrollera brandskyddet genom besök och träffa människor på anläggningar och verksamheter. Tillsynerna kommer att följas upp med en dokumentation av eventuella brister i verksamheten och i vissa fall beslut om åtgärder.

Ibland kan du åka och träffa verksamheter, personer eller andra intressenter i någon av våra fem medlemskommuner. Vi ser dessutom att du delvis kommer arbeta med att sprida information och utbilda våra medarbetare för att sprida kunskap och förståelse för ditt arbete och LSO.

Som brandingenjör är du en av våra bästa experter på risker av olika slag. Dina arbetsuppgifter kommer att ha fokus på olycksförebyggande arbete med inriktning mot tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, byggprocessen samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vi har också en regional insatsledarberedskap som du ska vilja bli en del av.

Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss!

Här hittar du mer information om tjänsten som inspektör.

Här hittar du mer information om tjänsten som brandingenjör.

Välkommen med din ansökan till ett viktigt uppdrag!