I en nödsituation kan din kunskap vara skillnaden mellan liv och död. Här hittar du livsviktig information om vad du behöver kunna när olyckan är framme.

Julen är full av överraskningar.
Så här brandsäkrar du ditt hem.

Snart är julen här och oavsett hur du firar jul är det viktigt att tänka på brandsäkerheten. Här är de viktigaste sakerna du bör ha hemma för att undvika en obehaglig julöverraskning.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring som ska finnas i alla bostäder – minst en per våningsplan. Eftersom du är som mest försvarslös mot rök och brand när du sover är det bra att placera brandvarnare i taket antingen inne i eller utanför sovrummen.

Tänk på att:

  • Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att trycka på testknappen.
  • Byta batteri när brandvarnaren indikerar att det är dags för batteribyte.

Brandsläckare

En handbrandsläckare är ett effektivt brandredskap som är enkelt att använda. Till en vanlig bostad rekommenderar vi en pulverbrandsläckare på minst 6 kg. Tänk på att en brandsläckare bör kontrolleras och underhållas regelbundet.

Så gör du:

  1. Lossa säkringen.
  2. Håll längst fram på slangen och rikta munstycket mot lågornas bas.
  3. Tryck ner avtryckaren.
  4. Avbryt släckningen när inga lågor syns mer.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra redskap för att släcka mindre bränder som inte har hunnit sprida sig. Om det brinner i någons kläder är det bra att försöka lägga personen ner så att branden kvävs mot golvet.

Så gör du:

  1. Dra ut filten ur sin förpackning med hjälp av dragbanden.
  2. Veckla ut filten och lägg den försiktigt över branden.
  3. Tryck med händerna över filten för att kväva lågorna.

Visste du att de flesta bränderna i hemmet startar på spisen? Om det brinner i en kastrull, släck elden genom att sätta på ett lock. Brinner det mer, tveka inte att använda pulversläckaren eller brandfilten. Försök aldrig släcka med vatten – det kan förvärra branden!

Det kan även börja brinna på grund av andra orsaker, till exempel tekniska fel och levande ljus. Genom att vara förberedd och ha rätt utrustning hemma minskar du risken för att en mindre brand ska sprida sig – men det absolut viktigaste är vara försiktig och aldrig lämna spisen, ljusen eller brasan utan uppsikt.

Läs mer om brandskydd i bostaden