Glömd spis är den allra vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Och det blir ännu vanligare vid jul.

Visste du att de flesta bränderna i hemmet startar på spisen? Om det brinner i en kastrull, släck branden genom att sätta på ett lock. Brinner det mer, tveka inte att använda pulversläckaren eller brandfilten. Försök aldrig släcka med vatten – det kan förvärra branden!

Det kan även börja brinna på grund av andra orsaker, till exempel tekniska fel, levande ljus och från en öppen spis eller kamin. Genom att vara förberedd och ha rätt utrustning hemma minskar du risken för att en mindre brand ska sprida sig – men det absolut viktigaste är att vara försiktig och aldrig lämna ljus utan uppsikt eller lämna huset när spisen är på.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring som ska finnas i alla bostäder – minst en per våningsplan. Eftersom du är som mest försvarslös mot rök och brand när du sover är det bra att placera brandvarnare i taket antingen inne i eller utanför sovrummen.

Tänk på att:

  • Testa brandvarnaren en gång i månaden genom att trycka på testknappen.
  • Byta batteri när brandvarnaren indikerar att det är dags för batteribyte.

Brandsläckare

En handbrandsläckare är ett effektivt brandredskap som är enkelt att använda. Till en vanlig bostad rekommenderar vi en pulverbrandsläckare på minst 6 kg. Tänk på att en brandsläckare bör kontrolleras och underhållas regelbundet.

Så gör du:

  1. Lossa säkringen.
  2. Håll längst fram på slangen och rikta munstycket mot lågornas bas.
  3. Tryck ner avtryckaren.
  4. Avbryt släckningen när inga lågor syns mer.

Brandfilt

En brandfilt är ett bra redskap för att släcka mindre bränder som inte har hunnit sprida sig. Om det brinner i någons kläder är det bra att försöka lägga personen ner så att branden kvävs mot golvet.

Så gör du:

  1. Dra ut filten ur sin förpackning med hjälp av dragbanden.
  2. Veckla ut filten och lägg den försiktigt över branden.
  3. Tryck med händerna över filten för att kväva lågorna.