I en nödsituation kan din kunskap vara skillnaden mellan liv och död. Här hittar du livsviktig information om vad du behöver kunna när olyckan är framme.

Glöm inte att synas i mörkret. Glöm inte reflexen.

När vi ställer om till vintertid så ökar trafikolyckor som involverar gångtrafikanter. Under eftermiddagarna, mellan klockan 16 och 18, är det runt tre gånger fler personer som blir påkörda i november och december jämfört med årets andra månader. För att synas gäller det att vara smart!

Använd reflex. Alltid.

I höst- och vintermörkret är det svårare för bilförarna att upptäcka dig.

Utan reflex kan du räkna med att du syns på ungefär 25 meters håll. Med en reflex ökar det avståndet till 125 meter – det kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Reflex på rätt sätt

Reflexen syns bäst när den rör sig. Därför är det bra att sätta den på armar, ben eller i ett snöre. Det är också bra om den sitter lågt – då syns den bättre i bilarnas halvljus.

Tänk på att testa reflexen regelbundet genom att lysa på den från ungefär fyra meters avstånd.

Mörkt? Klä dig ljust.

Undersökningar visar att svenskarna helst klär sig i svarta kläder. Men hur smart är det egentligen, när vi bor i ett av världens mörkaste länder?

40 % av alla trafikolyckor där fotgängare är inblandade sker när det är mörkt.

Reflexer är minst lika viktiga i städer och tätbebyggda områden som på mörka landsvägar. Trots att det är ljusare i städerna är det ofta svårare att upptäcka en gångtrafikant i stadsmiljö. Faktum är att nästan hälften av olyckorna sker på eller i anslutning till ett övergångsställe.

Läs mer om reflexer och trafiksäkerhet