Bokningsvillkor heta arbeten

När du anmäler dig till en kurs hos oss, godkänner du samtidigt våra bokningsvillkor. Dessa innehåller priser, regler för avbokning och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Info om kursen

Kurskostnad + certifiering: 3 280 kr exkl. moms.

Certifikatet skickas från Brandskyddsföreningen. Det tar cirka en vecka från det datum då heta-arbetaren blev godkänd på certifieringstestet.

Utbildningen innehåller såväl teori som praktik. För- och eftermiddagsfika, lunch, kursdokumentation och certifiering ingår.

OBS: I samband med kurstillfället skall deltagaren som utför certifieringstestet kunna uppvisa godkänd och giltig identitetshandling.

Avbokning

Eventuell avbokning måste ske senast 2 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras halv kursavgift. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Räddningstjänsten Östra Götaland inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen.

Räddningstjänsten Östra Götaland är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.

Räddningstjänsten Östra Götaland kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, instruktörer, utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

När vi inte längre behöver dina uppgifter, raderar vi dem. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: https://www.rtog.se/om-oss/personuppgifter-inom-rtog/