Kallelse och föredragningslista Kungörelse direktionssammanträde 2019-12-11