Flammys brandsyn: kostnadsfri utbildning för årskurs 2

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder elever i årskurs 2. Syftet är att minska antalet bostadsbränder och anlagda skolbränder och öka kunskaperna om brandsäkerhet.

Utbildningen erbjuds över hela landet och det finns i stora drag två sätt att genomföra den. Skolor som är intresserade har även möjlighet att hålla i utbildningen själva med hjälp av en utbildningsfilm. Det finns också extramaterial att ladda ner och använda i samband med utbildningen.

Ladda ner utbildningsmaterialet

Här finns mer information om utbildningen